Onze verzekering

Onze nieuwe verzekering

by Wandelsport VlaanderenPosted on 

Vanaf 01/01/2022 gaat Wandelsport Vlaanderen vzw, via verzekeringsmakelaar Callant, in zee met verzekeringsmaatschappij Ethias.

Deze verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid.

Als lid van Wandelsport Vlaanderen vzw is men verzekerd :

  • Als men individueel wandelt, 24/24 en 7/7 voor zowel binnen- als buitenland.
  • Op een georganiseerde tocht (= tocht die opgenomen is in de (online)wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen vzw) op weg naar en van de wandeltocht.
  • Tijdens een georganiseerde wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw mits men in het bezit is van een geldig inschrijfbewijs.
  • De verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele fietstocht, een BBQ, een ledenfeest,… met uitzondering van een hoog-risico sport.
  • Brilschade (enkel bij leden) wordt vanaf 01/01/2022 verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.
  • Hartfalen bij een wandelongeval is enkel verzekerd bij leden.
  • Rechtsbijstand (enkel voor leden): ter verdediging bij schade aan derden, niet bij invorderingen (vergoeding te bekomen voor schade opgelopen door een verzekerde door toedoen van een derde).

Voor de niet-leden :

  • Men is enkel verzekerd tijdens een georganiseerde wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw bij  alleen  lichamelijke ongevallen en BA, enkel mits men in het bezit is van een inschrijfbewijs.